Photographer: Yuto Kudo
Videographer: Hideyuki Kawatani(GOJO BRIDGE pictures)
Stylist: Natsuko Kaneko
Hair&Make: Hiroko Ishikawa(eek)
Model: Lala Takahashi(donna)

Art Direction: Kensaku Kato(LABORATORIES)
Design: Nahoko Okuda(LABORATORIES)
Press: Shiori Suzuki, Chie Yoshida, Rina Chikano,
Marina Yamaura(MASH Style Lab)